Privacitat i dades personals

Protección de datos personales


Informació sobre l'ús de dades de caràcter personal, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
Tourist Forum S.L. respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.
Les seves dades personals són tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Tourist Forum SL, com a responsable del tractament, les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Per a que l'usuari pugui rebre informació i, si s'escau, poder reservar o utilitzar els productes i serveis que Tourist Forum S.L. ofereix a través del/dels lloc/s de Tourist Forum S.L., és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per a poder, així, personalitzar els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.
Li recordem que és deure de l'usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, a Tourist Forum S.L., i que hagués registrat als nostres llocs, per a procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.
L'usuari autoritza a Tourist Forum S.L. a comunicar les seves dades personals a terceres entitats amb les que es tinguin subscrits acords de col·laboració i que operin en el sector turístic (com ara cadenes hoteleres, companyies aèries, companyies de creuers, agències de viatges majoristes ...), situades a qualsevol part de la geografia mundial sempre que això sigui necessari per a prestar-li el servei sol·licitat. En cas que no desitgi que realitzem tal comunicació, li preguem ens ho indiqui per escrit a l'adreça assenyalada a continuació. De la mateixa manera i d'acord amb la Legislació Federal dels Estats Units d'Amèrica, les seves dades personals seran accessibles al Departament de Duanes dels Estats Units en cas que contracti un vol que tingui origen, destinació o escala en aquest país.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició dirigint-se per escrit a: Tourist Forum S.L., Passeig Sant Antoni 22-24, 08014 Barcelona

També podrà exercir els seus drets per correu electrònic a l'adreça info@touristforum.net.

Registre de tractaments


NEWSLETTER
Usos:

 • La direcció de correu electrònic que vostè ens proporcioni serà utilitzada per enviar, periòdicament, la nostra newsletter amb notícies i informació del seu interès.

Tipus de dades:
 • Adreça de correu electrònic.

Permanència de les dades:
 • Les dades romandran en aquest tractament fins que vostè ens comuniqui la seva oposició i cancel.lació. De tota manera, en tota comunicació de tipus comercial que li enviem li donarem l'oportunitat de donar-se de baixa del tractament.

Dret:
 • Vostè pot exercir davant el responsable del tractament els drets de: Accés, Cancel·lació, Oposició i Rectificació -mitjançant la pròpia aplicació o per petició.

BORSA DE TREBALL
Usos:

 • Les dades personals que vostè ens proporcioni seran utilitzades per realitzar la selecció de candidats per a les vacants d'ocupació que es produeixin.

Tipus de dades:
 • Identificatives, de contacte, laborals, acadèmiques.

Permanència de les dades:
 • Les dades romandran en aquest tractament fins que vostè ens comuniqui la seva oposició i cancel·lació.

Dret:
 • Vostè pot exercir davant el responsable del tractament els drets de: Accés, Cancel·lació, Oposició i Rectificació -mitjançant la pròpia aplicació o per petició.

CONTACTE
Usos:

 • Les dades personals que vostè ens proporcioni seran utilitzades per respondre als seus comentaris, consultes, opinions, observacions i suggeriments, i si ens ha donat permís, poder-li enviar comunicacions comercials.

Tipus de dades:
 • Identificatives i de contacte

Permanència de les dades:
 • Les dades romandran en aquest tractament fins que vostè ens comuniqui la seva oposició i cancel.lació. De tota manera, en tota comunicació de tipus comercial que li enviem li donarem l'oportunitat de donar-se de baixa del tractament.

Dret:
 • Vostè pot exercir davant el responsable del tractament els drets de: Accés, Cancel·lació, Oposició i Rectificació -mitjançant la pròpia aplicació o per petició.

VIATGES A MIDA
Usos:

 • Les dades personals que vostè ens proporcioni seran utilitzades per a respondre a la seva sol·licitud de pressupost i si ens ha donat permís, poder-li enviar comunicacions comercials.

Tipus de dades:
 • Identificatives i de contacte

Permanència de les dades:
 • Les dades romandran en aquest tractament fins que vostè ens comuniqui la seva oposició i cancel.lació. De tota manera, en tota comunicació de tipus comercial que li enviem li donarem l'oportunitat de donar-se de baixa del tractament.

Dret:
 • Vostè pot exercir davant el responsable del tractament els drets de: Accés, Cancel·lació, Oposició i Rectificació -mitjançant la pròpia aplicació o per petició.

reCAPTCHA

Usos:

 • L'adreça IP de navegació serà enviada a Google com a part del sistema per poder discernir un humà d'un sistema de farciment i enviament de formularis automatitzat. Tots els detalls sobre la política de privacitat de Google es poden llegir a la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

Tipus de dades:
 • Ip de navegació

Permanència de les dades:
 • Les dades romandran en aquest tractament fins que vostè ens comuniqui la seva oposició i cancel·lació.

Dret:
 • Vostè pot exercir davant el responsable del tractament els drets de: Accés, Cancel·lació, Oposició i Rectificació -mitjançant la pròpia aplicació o per petició.

Política de privacidad

COOKIES
Este sitio WEB usa cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación, dependiendo de la configuración de su navegador. En algunas páginas y opciones de los sitios Tourist Forum S.L. se usan cookies propias del navegador. Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias determinadas por un Usuario durante su visita a una determinada página web. Esta información se registra en pequeños archivos que son guardados en los equipos informáticos del usuario, nunca en los de Tourist Forum S.L.. Cada vez que el usuario vuelve a acceder al sitio web en cuestión, estos archivos se activan automáticamente de manera que se configura el sitio web con las preferencias señaladas en anteriores visitas. Las cookies no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?
SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANECEN ACTIVAS LAS COOKIES PUEDEN SER:

 • Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que sólo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de productos adquiridos).
 • Cookies persistentes: Son un tipo de cookies por las que los datos siguen almacenados en el terminal y puede accederse a ellos y ser tratados durante un periodo definido. Tienen fecha de borrado. Se utilizan por ejemplo en el proceso de compra o registro para evitar tener que introducir nuestros datos constantemente.

SEGÚN QUIEN SEA LA ENTIDAD QUE GESTIONE EL EQUIPO O DOMINIO DESDE DONDE SE ENVÍAN LAS COOKIES Y TRATE LOS DATOS QUE SE OBTENGAN, PODEMOS DISTINGUIR:
 • Cookies propias: Son aquellas que se envían al dispositivo del usuario y son gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor funcionamiento del sitio.
 • Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al dispositivo del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros sino por otra entidad, que tratará los datos obtenidos.
CUANDO NAVEGUE POR NUESTRA PÁGINA WEB SE PUEDEN INSTALAR EN SU DISPOSITIVO LAS SIGUIENTES COOKIES:
 • Cookies de registro: Cuando el usuario entra en nuestra web e inicia sesión se instala una cookie propia y temporal para que pueda navegar por su zona de usuario sin tener que introducir sus datos continuamente. Esta cookie desaparecerá cuando cierre sesión.
 • Cookies de análisis: Sirven para estudiar el comportamiento de los usuarios de forma anónima al navegar por nuestra web. Así podremos conocer los contenidos más vistos, el número de visitantes, etc. Una información que utilizaremos para mejorar la experiencia de navegación y optimizar nuestros servicios. Pueden ser propias, pero también de terceros. Entre éstas últimas se encuentran las cookies de Google Analytics.
DEFINICIÓN DE LAS COOKIES QUE UTILIZAMOS

Nombre de la cookie:

 • __zlcmid, tf_session, XSRF-TOKEN
Parte:
 • Técnica
Propósito de la cookie
 • Esta cookie permite almacenar un identificador único por sesión a través del que es posible vincular datos necesarios para posibilitar la navegación por la web.

ACTUALIZACIÓN DE COOKIES
Las cookies de este sitio web pueden ser actualizadas, por lo que recomendamos que revise nuestra política de cookies de manera periódica.

COMO GESTIONAR LAS COOKIES EN FUNCIÓN DEL NAVEGADOR QUE UTILICE
IMPORTANTE. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos referidos rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo hace es posible que no pueda usar la plena funcionalidad de sitio.
Google Chrome
https://support.google.com/chrome
Microsoft Internet Explorer o Edge
https://support.microsoft.com/es-es/products/microsoft-edge
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/es/products/firefox
Apple Safari
https://support.apple.com/es-es/safari
Opera
http://help.opera.com
reCAPTCHA
Utilizamos el servicio reCAPTCHA de Google Inc. (Google) para proteger los datos enviados a través de los formularios de las páginas de nuestros usuarios. Este servicio permite diferenciar los datos enviados por personas de los mensajes automatizados y supone la transmisión de la dirección IP y otros datos requeridos por Google para el uso del servicio reCAPTCHA. Con tal finalidad, los datos serán transmitidos a Google para poder ser utilizados. La dirección IP será encriptada por Google en los estados miembros de la Unión Europea así como en los estados asociados al espacio económico europeo. Solo en algunos casos excepcionales, las direcciones IP serán transmitidas al servidor de Google en los Estados Unidos para su encriptación. En nombre del propietario de este sitio web, Google va a utilizar estas informaciones para evaluar el uso del servicio por parte de los usuarios. La dirección IP transmitida por reCAPTCHA se mantendrá separada de otros datos de Google. Para estos datos es válida la política de privacidad de Google. Todos los detalles acerca de la política de privacidad de Google se pueden leer en la página https://policies.google.com/privacy?hl=es


Al utilizar el servicio reCAPTCHA, el usuario consiente el tratamiento de los datos sobre él de los que Google dispone en la forma y propósitos arriba establecidos.